Nieuws en updates

Scroll door ons archief en verneem wat de Last Post Association allemaal doet.

02/01/2018

237.900 EUR voor herdenking Eerste Wereldoorlog

KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, verleent een subsidie van 177.900 euro aan het project 100 jaar Wapenstilstand en 60.000 euro aan de vzw Last Post Association.


“Ook in 2018 zet de Vlaamse Regering actief in op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het laatste jaar van de herdenking zal gekenmerkt worden door een reeks van activiteiten die in het teken zullen staan van de laatste krijgsverrichtingen op Vlaams grondgebied, de bevrijding en wapenstilstand”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Zo wordt een subsidie van 177.900 euro verleend aan Westtoer om in samenwerking met een aantal lokale partners, met name de stad Ieper en het In Flanders Fields Museum, de gemeente Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917, de vzw Last Post Association en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), een programma te ontwikkelen voor wapenstilstand 2018.

Naast bestaande activiteiten zal onder meer een kunstproject ‘Memorial Chairs’ ontwikkeld worden in Ieper. Concerten zoals een speciale editie van ‘the Great War Remembered’ van de Last Post Association en de Vredeshymne, een compositie van Dirk Brossé, Jef Neve en Frederik Sioen zullen in die periode georganiseerd worden in respectievelijk Ieper en Zonneke. Naast deze culturele invulling zal de 11-novemberlezing in het licht staan van de vredesboodschap die de Vlaamse Regering uitdraagt naar aanleiding van wapenstilstand en het einde van de herdenkingsperiode. Ten slotte zal er ook een netwerkmoment zijn voor alle herdenkingsactoren in Vlaanderen.

Daarnaast wordt een subsidie toegekend van 60.000 euro aan de vzw Last Post Association voor de versterking van de administratieve en organisatorische capaciteit in 2018, maar ook voor de periode na de herdenking, voor de jaren 2019 en 2020. Op die manier kan de vereniging een blijvende kwaliteitsvolle organisatie van de internationale ontvangsten en speciale aangelegenheden garanderen. Daarmee wordt ook de internationale positie benadrukt van Vlaanderen, en Ieper in het bijzonder, als topbestemming voor vredestoeristen.

“Deze herdenkingen herinneren ons aan de offers, maar ook aan de solidariteit en het plichtsbewustzijn van de soldaten die streden en sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Vlaamse regering blijft inspanningen leveren om deze herdenking en de hoop op een duurzame vrede ook na 2018 door te geven aan de generaties die na ons komen”, besluit minister-president Geert Bourgeois.

De Last Post

Elke dag om 20.00 uur ‘s avonds. Het dagelijks eerbetoon.

Laatste berichten

Deel op