Nieuws en updates

Scroll door ons archief en verneem wat de Last Post Association allemaal doet.

02/01/2014

Geen verkeer onder de Menenpoort van 19.30 tot 20.30 u.

Stad Ieper, Last Post Association en Commonwealth War Graves Commission slaan handen in elkaar om verkeer en veiligheid bij Menenpoort te optimaliseren

Sinds anderhalf jaar is er een sterke stijging merkbaar van het aantal bezoekers aan Ieper en de frontstreek. Met de start van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014 wordt een nog grotere bezoekersstroom verwacht. Dat is merkbaar aan de Last Post bij de Menenpoort, maar ook op andere plaatsen in het stadscentrum. Het stadsbestuur, de Last Post Association en de Commonwealth War Graves Commission werkten samen met de lokale politie een plan uit om de verkeersstromen beter te beheersen en de veiligheid bij de Menenpoort te optimaliseren.

Het afgelopen decennium werden er door het stadsbestuur al tal van maatregelen genomen om het verkeer van toerismebussen en personenvoertuigen in goede banen te leiden. Omdat de druk op het centrum – en zeker op de Menenpoort n.a.v. de Last Post – nog groter wordt, vinden de betrokken partners het nodig om bijkomende maatregelen te nemen.

Geen verkeer onder de Menenpoort van 19.30 tot 20.30 u.

Vanaf heden 18/03/2014 zal de politie dagelijks vanaf 19.30 u. aanwezig zijn aan de Menenpoort om het verkeer om te leiden. Door op een vast en vroeger tijdstip het verkeer onder de poort te weren, wordt er niet alleen een veiliger situatie gecreëerd voor vroege aanwezigen, maar is er ook meer duidelijkheid voor Ieperse en andere automobilisten over de periode van het afsluiten. De agent met dienst aan de kant stadscentrum, kan ook het verkeer vanuit de Bollingstraat stilleggen wanneer een muziekensemble – al dan niet met militair detachement – opmarcheert van de Grote Markt naar de Menenpoort tussen 19.30 en 20.00 u. Iets wat zich zeer regelmatig voordoet. Tijdens de Last Post vanaf 20.00 u. zal het verkeer vanuit de Bollingstraat stil worden gelegd, zodat het de plechtigheid niet verstoort.

Tweede punt voor op- en afstappen van passagiers toerismecars

Op vandaag is er maar één ingerichte plaats waar buschauffeurs hun passagiers kunnen afzetten in het stadscentrum, m.n. bij de Sint-Maartenskathedraal op het Vandenpeereboomplein. Bussen mogen daar maximaal 10 minuten stationneren bij aankomst en wanneer ze hun klanten terug ophalen. In de drukste periodes met grote aantallen toerismecars, is er op deze plaats opvang voorzien door onthaalbeambten. Er wordt hiervoor samengewerkt met het PWA-agentschap van Ieper. Nieuw is dat deze mensen vanaf dit jaar duidelijk herkenbaar zijn in een rode jas met het Ieperse stadslogo. Voorheen hadden ze enkel een badge.

Uiterlijk vanaf 1 april 2014 wordt er een tweede plaats voor op- en afstappen van passagiers gecreëerd, m.n. aan het Hoornwerk, vlakbij de Menenpoort. Tot 3 bussen tegelijkertijd kunnen elke dag in de periode van 8.00 tot 19.30 u. van deze mogelijkheid gebruik maken. Parkeren kan nog steeds van 19.30 tot 20.30 u. Het stationeren voor op- en afstappen is beperkt tot maximaal 10 minuten. Om te vermijden dat chauffeurs toch langer blijven staan, zal er op deze plaats ook zoveel als mogelijk toezicht gehouden worden door onthaalbeambten. Daartoe werd het team onthaalbeambten gevoelig uitgebreid. Dit tweede punt voor op- en afstappen zou de druk op het centrum ten goede moeten komen: minder toerismebussen rijden door het centrum en minder druk op het Vandepeereboomplein. Via een gerichte campagne zullen touroperators en autocaruitbaters gewezen worden op het gebruik en de voordelen van dit alternatief. Op drukke dagen is het voor buschauffeurs niet altijd eenvoudig om hun passagiers te laten uitstappen of ophalen op ‘de Leet’. Een alternatief vlakbij de Menenpoort en op 5 minuten wandelen van de markt kan voor hen – en vooral voor hun cliënteel – aantrekkelijker, efficiënter en gemakkelijker zijn. Het zijn immers de chauffeurs die moeten overtuigd worden om het Hoornwerk i.p.v. het Vandenpeereboomplein te gebruiken.

Bijkomende parkeerplaatsen voor toerismecars

De 10 huidige plaatsen voor bussen langs de Oudstrijderslaan worden in april uitgebreid met 10 parkeerplaatsen op de parking goederenstation van de NMBS. Na de herinrichting van de stationsomgeving zal het totaal aantal parkeerplaatsen zelfs stijgen tot 25.

Communicatie met touroperators en autocarchauffeurs

Een handige folder met de verkeersregeling voor toerismecars bestaat al geruime tijd bij de dienst toerisme. De aangepaste versie wordt eind maart digitaal verspreid bij alle touroperators en autocaruitbaters uit de database van het In Flanders Fields Museum. In een begeleidende mail worden de voordelen van de nieuwe op- en afstapplaats toegelicht. De gedrukte versie van de folder kan op aanvraag opgestuurd worden, maar wordt vooral verdeeld via de onthaalbeambten ter plaatse en aan de balie van de dienst toerisme.

Last Post Associaton Ieper

De Last Post

Elke dag om 20.00 uur ‘s avonds. Het dagelijks eerbetoon.

Laatste berichten

Deel op