Nieuws en updates

Scroll door ons archief en verneem wat de Last Post Association allemaal doet.

26/02/2015

Ieperse delegatie tevreden over geslaagde PR-dag in Londen

Op woensdag 25 februari 2015 nam een delegatie van het Ieperse stadsbestuur, het In Flanders Fields Museum en de Last Post Association deel aan twee belangrijke PR-events in het Flanders House en de Residentie van de Belgische Ambassadeur in Londen. In Flanders House werd het Unesco-aanvraagdossier ‘Remembrance education on the heritage of World War I and safeguarding the Last Post Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of Peace’ besproken. Op de Residentie werd het herdenkingprogramma rond 100 jaar Eerste Gasaanval en de 30.000ste Last Post voorgesteld.

Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van de Belgische Ambassadeur, de heer Guy Trouveroy, en de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, de heer Nic Van der Marliere. De delegatie werd geleid door Eerste Schepen Jef Verschoore en bestond verder uit Piet Chielens (IFFM), Peter Slosse (Toerisme Ieper), Alexander Declercq (cubeco Ieper), Benoit Mottrie (voorzitter Last Post Association) en Olivier Rys (bestuurslid LPA).

Tijdens het overleg ’s middags in het Flanders House, de ‘Vlaamse ambassade’, werd het aanvraagdossier voor Unesco toegelicht door Piet Chielens. Bij de aanwezigen waren o.m. vertegenwoordigers van de Vlaamse Unescocommissie, de Vlaamse vertegenwoordiging in Londen en Parijs, maar vooral ook een aantal leden van de Britse Unescocommissie en het Britse Departement voor Erfgoed en Cultuur. Piet Chielens: ‘Na de toelichting ontstond er een interessante interactie tussen de Vlaamse en Britse aanwezigen, die heeft geleid tot een beter inzicht van de Britten in het aanvraagdossier. Ons doel was om bij hen steun te verkrijgen voor de goedkeuring van de aanvraag tot erkenning als immaterieel erfgoed (‘Best Practice’) bij Unesco tegen 2018. Een stap in de goede richting is alvast gezet.’

Op de Residentie ’s avonds waren een 50-tal hooggeplaatste vertegenwoordigers aanwezig, waaronder verschillende parlementsleden, diplomaten, afgevaardigden van het Royal British Legion, de War Graves Commission, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, e.d.m. Schepen Verschoore verwelkomde hen namens de Stad Ieper en leidde de twee andere Ieperse sprekers Piet Chielens en Benoit Mottrie in. ‘Na de toespraken en presentaties kregen we niets dan lof van de aanwezigen over de inspanningen van de Stad Ieper en de Last Post Association om de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levendig te houden, maar ook om een belangrijke boodschap te brengen die actueel is en ook de jongere generaties kan aanspreken’, aldus schepen Verschoore.


De voltallige Ieperse delegatie in de Residentie samen met Ambassadeur Trouveroy, Vertegenwoordiger Vlaamse regering Nic Van der Marliere en Ian Hussein van de Commonwealth War Graves Commission.

De Last Post

Elke dag om 20.00 uur ‘s avonds. Het dagelijks eerbetoon.

Laatste berichten

Deel op